මවුකිරි පිළිබදව වැදගත් කරුණු කිහිපයක්! වෛද්‍ය දුලානි අමරසේන මහත්මිය විසින් පැහැදිලි කිරීමක්. Doc990 වෙතින් ඔබට පණිවිඩයක්

Important message on breastfeeding! Explained by Dr.Dulani Amarasena. A message brought to you by Doc990. Doc990 |

චැනලින් ඔබේ පහසුවට ඉක්මණින්, ලේසියෙන්, සහ පහසුවෙන් වෛද්‍යවරු චැනල් කරන්න Doc990 තුලින් වෙබ් පිටුවට යොමුවන්න – https://www.doc.lk/ 📲 අදම Download කරන්න!! –